Orff ve Ritim Eğitimi
Orff ve Ritim Eğitimi
Orff yöntemi isminden de anlaşılacağı üzere ünlü Alman besteci Carl Orff‘un geliştirdiği müzik, dans ve doğaçlamanın önemsendiği bir müzik yaklaşımıdır. Özellikle okul öncesi dönem çocuklarının müzik eğitimlerinde dünyaca kabul görmüş ve oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır.

Orff eğitiminin uygulamasında temeli çocuğun hoşuna gidecek, ilgisini uzun süre koruyabileceği etkinlikler alır. Çocukların doğal olarak yakalayabilecekleri basit ritmler, Orff çalgıları ve çocukların kendilerini özgürce dışa vurabilecekleri dans-devinim etkinlikleri kullanılabilir.

Orff yöntemi uygulamaları öğrenci-uygulayıcı rolleri bakımından geleneksel yöntemlerden farklılık gösterir. Çocuğa doğrudan bir şeyi öğretme, doğru yapmasını dayatma gibi yollar tercih edilmez. Çocuğun müziği algılaması ve bedenini ve bunun dışında birçok ögeyi müziğin bir parçası olarak kullanması amaçlanır. Orff eğitimi uygulayıcısı birçok modern okul öncesi yaklaşımında olduğu gibi rehberlik eden, sınıfta merak güdülerini tetikleyen bir role sahiptir. Öğretmenin bu rolü çocukların kendilerini daha özgür biçimlerde dışa vurmalarına, dışlanma-başarısız olma korkuları olmaksızın müzikten keyif almalarına olanak verir.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Sanat Etkinlikleri
- Yaratıcı Drama
- Müzik
- Okuma Yazmaya Hazırlık
- İngilizce
- Satranç
- Alan Gezileri
- Dikkat Geliştirme
- Jimnastik
- Pedagog
- Montessori Eğitimi
- Halk Oyunları
- Fen ve Doğa
- Yoga ve Spor
- Akıl Oyunları
- Sevgi Dersleri
- Ekolojik Bahçe Çalışmaları
- Cooking Time
- Değerler Eğitimi
- Matematik Becerisi
 
 
Pro WEB